YSK seçim takvimini belirledi

24. dönem milletvekili genel seçiminin başlangıç tarihi 14 Mart pazartesi olarak belirlendi

haberturk
0

Yüksek  seçim  Kurulu , (YSK) 24. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin  seçim   takvimini  belirledi.YSK nın , 12 Haziran 2011 de yapılacak genel seçimde uygulanmak üzere hazırladığı  seçim  takvimine göre  seçim  süreci 14 Mart Pazartesi günü başlayacak.Seçim takvimine göre , seçimin başlangıç günü kabul edilen 14 Martta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Bu kapsamda , milletvekili genel seçimine ait parametrelerin SEÇSİS den tanımlanması işlemleri ve tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren listelerin cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS e girilmesi işlemlerine başlanacak.Siyasi partilerden 16 Martta hangi  seçim  çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek  seçim  Kuruluna bildirmeleri istenecek.Muhtarlık bölgesi askı listeleri , 18 Mart 2011 Cuma günü askıya çıkarılacak. Aynı gün tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de güncelleştirilmek üzere ilçe  seçim  kurullarınca askıya çıkarılacak. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü aynı gün , www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek.Siyasi partilerin , hangi  seçim  çevrelerinde ön  seçim  , hangi  seçim  çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını 18 Mart a kadar Yüksek  seçim  Kuruluna bildirmeleri gerekecek.Siyasi partilerin hangi  seçim  çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacakları Yüksek  seçim  Kurulunca ilgili ilçe  seçim  kurullarına 19 Martta bildirilecek.Takvime göre , 19 Martta ön  seçim  ilçe  seçim  kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak , 20 Martta çalışmalar bitirilecek ve kurullarda görev alanlara tebligatlar yapılacak.Ön  seçim  yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listeleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca , ilgili ilçe  seçim  kurullarına 21 Martta gönderecek.Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa , bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön  seçim  ilçe  seçim  kurulu başkanlığına 22 Martta verecek.Siyasi partilerin ön  seçim  yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları  seçim  çevrelerine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin , siyasi partilerin ön  seçim  dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları  seçim  çevrelerine ilişkin ilçe  seçim  kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler 23 Martta askıya çıkarılacak.Siyasi partiler ön  seçim  ya da aday yoklaması seçmen listelerini 28 Martta kesinleştirecek.YSK , siyasi partilerin hangi  seçim  çevrelerinde ön  seçim  ya da aday yoklamasına katılacaklarını 30 Martta ilan edecek.Siyasi partilerin ön  seçim  ya da aday yoklaması yaptıkları  seçim  çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek  seçim  Kuruluna bildirmelerinin son günü de 30 Mart olacak.ASKI LİSTELERİ 31 MARTTA İNDİRİLECEKMuhtarlık bölgesi askı listeleri , 31 Martta askıdan indirilecek , internet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanı da aynı sonlandırılacak.Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de 31 Martta askıdan indirilecek.Takvime göre , 1 Nisanda ön  seçim  yapacak siyasi partiler , aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak ön  seçim  ilçe  seçim  kurullarına teslim edecek.Ön  seçim  sandık kurullarının 3 Nisanda sayım–döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön  seçim  ilçe  seçim  kurullarına iletmeleri , aynı gün ön  seçim  ilçe  seçim  kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri ve il  seçim  kurullarına iletmeleri gerekecek.Muhtarlık bölgesi askı listelerine , yurt dışı seçmen kütüğüne ve tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü 3 Nisan olacak.İl  seçim  kurullarınca ön seçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listeler Yüksek  seçim  Kuruluna 8 Nisanda gönderilecek. Muhtarlık bölgesi askı listelerindeki , Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki değişiklikler işlenerek , seçmen kütükleri 8 Nisanda kesinleştirilecek.Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin , Cumhuriyet Başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS e işlenmesine de 8 Nisanda başlanacak.SÜREÇSeçim takvimine göre , bundan sonraki süreç şöyle işleyecek: 11 Nisan Pazartesi: Siyasi partilerin genel merkezlerinin , seçime katılacakları  seçim  çevrelerine ait aday listelerini Yüksek  seçim  Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00 ye kadar vermelerinin son günü.Bağımsız milletvekili adaylığı için il  seçim  kurullarına başvurunun son günü. İl  seçim  kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek  seçim  Kuruluna bildirilmesinin son günü.Yüksek  seçim  Kurulunca , siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin hemen incelenmesine başlanacak.Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin , cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS e işlenmesi işlemleri bitirilecek ve askıya çıkarılacak.12 Nisan Salı: Sandık atamaları yapılacak. Gümrük kapıları ilçe  seçim  kurulları oluşturulması çalışmalarına başlanacak.16 Nisan Cumartesi: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.18 Nisan Pazartesi: Yüksek  seçim  Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve bu listeler ilgili il  seçim  kurulu başkanlıkları ile radyo , televizyon ve Resmi Gazete de yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.19 Nisan Salı: Sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.Milletvekili geçici aday listeleri radyo , televizyon ve Resmi Gazete de yayımlanacak.Geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) il  seçim  kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilan edilecek.Geçici adaylar ilgili il ve Yüksek  seçim  Kurulunca doğrudan incelenmeye alınacak , bu adaylara karşı yapılacak itirazlara başlayacak ve incelenecek.Gümrük kapıları ilçe  seçim  kurullarının oluşturulması tamamlanacak.20 Nisan Çarşamba: Geçici aday listelerine karşı ilgili il  seçim  kurullarına yapılacak itirazların son günü.Gümrük kapıları ilçe  seçim  kurullarında görev yapacak sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.22 Nisan Perşembe: İl  seçim  kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek  seçim  Kuruluna yapılacak itirazların son günü.24 Nisan Pazar: Milletvekili geçici aday listelerine karşı il  seçim  kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek  seçim  Kurulunca karara bağlanmasının son günü.Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek  seçim  Kuruluna bildirilmesinin son günü.Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.25 Nisan Pazartesi: Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek  seçim  Kuruluna bildirilmesinin son günü.BAĞIMSIZ ADAY SIRALAMASI KURASI26 Nisan Salı: Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il  seçim  kurullarında aynı anda olmak üzere , saat 11.00 de kura çekilecek , davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il  seçim  kurulunca kura çekimi yapılacak.27 Nisan Çarşamba: Gümrük kapıları ilçe  seçim  kurullarında sandık kurullarının oluşturulması tamamlanacak ve ilgililere tebliğ edilecek.28 Nisan Perşembe: Yüksek  seçim  Kurulunca milletvekili kesin aday listeleri  seçim  çevreleri itibariyle ilan edilmek üzere il  seçim  kurullarına , Resmi Gazete , radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.29 Nisan Cuma: Siyasi partilerin  seçim  çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar radyo , televizyon , Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.1 Mayıs Pazar: Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve  seçim  işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanacak.Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin , il  seçim  kurullarınca SEÇSİS den dökümünün alınarak ilçe  seçim  kurullarına gönderilmesine başlanacak.2 Mayıs Pazartesi: Yüksek  seçim  Kurulunca tüm  seçim  çevreleri ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına , basım tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanacak.Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve gereçlerin ilgili  seçim  kurullarına gönderilmesine başlanacak.GÜMRÜKLERDE OY VERME10 Mayıs Salı: Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanacak.31 Mayıs Salı: Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek  seçim  Kurulunca ad çekilecek.2 Haziran Perşembe:  seçim  propagandası ve yasakları başlayacak.5 Haziran Pazar: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.6 Haziran Pazartesi: Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak , ilçe  seçim  kurullarınca sandık kurulları başkanlarına ,  seçim  araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilecek.Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak ve dağıtılamayanların ilgili ilçe  seçim  kurulu başkanlıklarına teslimi yapılacak.8 Haziran Çarşamba: İlçe  seçim  kurulları başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek ve göreve hazır duruma getirilecek.9 Haziran Perşembe: tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri kesinleştirilecek.10 Haziran Cuma: Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi tamamlanacak.11 Haziran Cumartesi:  seçim  propagandasının sonu (saat: 18.00)12 Haziran Pazar: Oy verme günü ve  seçim  yasaklarının sona ermesi (saat: 24.00)


Paylas
Yorum Yaz
9 + 2 =