Din   İşleri   Yüksek   Kurulu  , İslam'da zinanın ve bütün çeşitleriyle  eşcinsel  ilişkinin açık ve kesin bir şekilde haram olduğunu açıkladı

haber7
0

Din  İşleri  Yüksek  Kurulu  , Kur an-ı Kerim de  Zina  ve eşcinselliğin kesinlikle haram olduğunu açıkladı. Kuruludan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberlerin toplumlarına tebliğ ettikleri mesajların ve son  Din  olan İslâm’ın , Allah’ın indirdiği hakikatler çerçevesinde vazgeçilmez inanç esasları , ilkeleri , ibadetleri , sosyal hayatı düzenleyen normatif kuralları vardır. Esasen dini  Din  yapan unsurlar da bunlardır. İslam , getirdiği ilahi hakikatlerle , insanlığın varoluşsal sorularına cevap veren , insan ve toplum hayatını en uygun biçimde düzenleyen , dünyayı insanlık onuruna yaraşır bir biçimde yaşanılır bir yer haline getirmeyi hedefleyen son hak dindir. İnsanlığın bu hedefe ulaşabilmesi için İslam; hayatı , vicdanı , nesli , aklı , malı ve çevreyi korumak ve bunlara yönelen tehditleri bertaraf etmek için temel kurallar getirmiş ve müntesiplerinden bu kurallara tam bir duyarlılıkla uymalarını istemiştir. Gayrimeşru cinsel ilişkilerin her türü ve biçimini günah sayıp yasaklamak da söz konusu ilke ve kurallar çerçevesinde bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım , Kur’an-ı Kerim’den önceki kutsal kitaplar olan Tevrat ve İncil’de de aynen vurgulanmıştır.

Bu bağlamda İslam , cinsel hayatın , ancak evlenmeleri helal olan bir erkekle bir kadın arasında ve geçerli bir nikah akdine dayanan evlilik ...

Haberin devamını okumak için TIKLAYINIZ


Paylas
Yorum Yaz
8 + 5 =