TBMM   Genel   Kurulunda  ,  Ekonomiye   ilişkin  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 20 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

haber7
0

Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülen teklifin birinci bölümünde kabul edilen maddelere göre , afet yaşanılan yerlerde elektrik , doğal gaz tüketim bedelleri , tahakkuk , tahsilatlarının süresi ve kapsamı belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile dağıtım , tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere  ilişkin  finansman maliyetinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dahil olmak üzere bu maddenin uygulanmasına  ilişkin  usul ve esaslar , Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Türk Standardları Enstitüsü , belirli süreli , geçici nitelikte , özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve dışında iş akdiyle enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabilecek. Bunların günlük inceleme ücreti , asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 25 ini aşmamak üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek. Enstitü personelinin disiplin ile ilgili işlemlerini yürütmek üzere merkezde birer disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu kurulacak.

BİLDİRİMLER ELEKTRONİK ORTAMDA DA ...

Haberin devamını okumak için TIKLAYINIZ


Paylas
Yorum Yaz
4 + 9 =