Bu araştırma nitelikli  Kenan  Rifai’ nin  Dervişlik   Anlayışı  isimli eserin ana amacı öğrencisi ve yazarın anneannesi Meşkure Sargut’ un  Kenan   Rifai  sohbetlerinde tuttuğu notlardan oluşan 13 defterde bulunan ve yayınlanmamış o

haber7
0

Kitap tasavvuf geleneğini Osmanlı’ dan Cumhuriyete taşıyan Ken’an Rifâî’ nin sohbet notlarına dayanıyor. Talebesi Meşkûre Sargut’ un tuttuğu bu notları , tasavvuf hayatının esasını teşkil eden ‘dervişlik’  Anlayışı  üzerinden akademik bir çalışmayla gün yüzüne çıkarmak , çağımızda tasavvufun nasıl yaşanacağına dair mesajlar içermesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.

 

 

Araştırmacı mutasavvıf yazar Cemalnur Sargut kitap için şöyle der; “Ken’an Rifâî Hazretleri’ nin mürşitlik vasfını anlayan ve onun  Dervişlik  anlayışını hal haline geçirip uygulayan öğrencisi Meşkure Sargut’ tan öğrenme zevkini torunu Kerim Güç’ ün ağzından dinliyoruz. Bu bilgilerin bugüne taşınmış olmasından âcizâne çok mutluyum.”  Yazar Kerim Güç kitabın önsözünde  Kenan  Rifâî ve onun insanlık anlayışıyla ilgili bir akademik çalışma yapma fikrinin , Paulo Coelho’ nun 1989 yılında yazdığı bir kitabında  Kenan  Rifâî hakkında yazdığı sözleri okuduğunda geliştiğini   dile getirmiştir. Coelho o tarihte çok bilinmeyen  Kenan   Rifai  ile ilgili şu yorumu yapmıştır: “Kenan  Rifai  birçok kişiye kendini bulması ve hayatla uyumlu bir ilişkiye ulaşması konusunda yardım etmiş biridir.”

Bu araştırma nitelikli  Kenan  Rifai’ nin  Dervişlik   Anlayışı  isimli eserin ana amacı öğrencisi ve yazarın anneannesi Meşkure ...

Haberin devamını okumak için TIKLAYINIZ


Paylas
Yorum Yaz
1 + 5 =