Kamu sektöründeki personelin iş pozisyonu ve çalışma şartlarını  takip  edecek  dijital  bir sistem kuruluyor. İnsan kaynağının sayısı ve niteliği gibi temel özelliklerini içeren veri tabanı devreye giriyor. 2020 per

haber7
0

Kamu sektöründeki  insan  kaynağının nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesine yönelik yeni bir sistem devreye giriyor. Bu alanda , verimlilik , etkinlik ve motivasyon başta olmak üzere birçok konuda çalışanların dinamizminin artırılması amaçlanıyor. Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ile bölgeler arasındaki dengesiz dağılımı önlenecek. Kamu kurumlarında kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemlerin elektronik ortam üzerinden yürütülmesine imkan sağlayacak yeni bir sistem kuruluyor. Kamu kurumlarında çalışan personelin sayısı , nitelik gibi temel özelliklerini içeren  dijital  veri tabanı oluşturulacak.

KARAR ALMA ETKİNLİĞİ ARTTIRILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 performans programı kapsamında , kamu kaynaklarının etkili , ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak için alınacak önlemler sıralandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak politika öncelikleri , hizmet genişlemesi , fiziksel kapasite artışı gibi ölçülebilir kriterler geliştirilecek ve analizler yapılacak , karar alma sürecinin etkinliği arttırılacak. Bu sistem aynı zamanda  Kamudaki  personelin performans yönetiminden motivasyonuna , etkinlikten bürokrasinin azalmasına kadar farklı alanlarda hizmet verecek.

Haberin devamını okumak için TIKLAYINIZ


Paylas
Yorum Yaz
7 + 1 =