Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek

 Yargıtay  , yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedelleri olarak yatırılan paraların haczinin mümkün olmadığına hükmetti.

haber7
0

Belediyeden alacaklı olan bir şirket , parasını tahsil edemeyince ilginç bir yola başvurdu. Alacaklı şirket , belediye başkanlığının hesabındaki paraya haciz koydurdu. Borçlu belediye ise icra mahkemesine başvuruda bulunarak haczedilen paranın , Kaymakamlık Mal Müdürlüğü nezdinde bulunan yapı denetim hizmet bedeli ruhsatı veren idare payı hesabına yatan ve yatacak olan alacaklara ilişkin olduğunu bildirdi. Belediye; haczin kaldırılmasını istedi. Mahkeme; yapı denetim hesabının haczedilemeyeceğine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verdi. Kararı borçlu belediye temyiz edince devreye  Yargıtay  12. Hukuk Dairesi girdi.  Yargıtay , borçlu belediyeyi haklı buldu. Kararda; Yapı Denetimi Hakkında Kanun un 1. maddesindeki; "Bu kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen , imar planına , fen , sanat ve sağlık kurallarına , standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kanun ile öngörülen hizmet bedellerini karşılamak üzere , ilgili idare adına bankada bir yapı denetim hesabı açılır. Yapı denetim kuruluşunun hizmet bedelleri yapı sahibi tarafından bu hesaba yatırılır. Hizmet bedelleri , ilgili idarenin onayı ile yapı denetim kuruluşuna bu hesaptan ödenir. Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz." hükmüne dikkat ...

Haberin devamını okumak için TIKLAYINIZ


Paylas
Yorum Yaz
8 + 7 =