Jandarma ve Sahil Güvenlik açıktan devlet memuru alımı yapıyor! Başvuru şartları

 Jandarma  ve  Sahil   Güvenlik  Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere  açıktan   devlet   memuru   alımı  yapılıyor. Başvuru yapacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018 KPSS) geçe

haber7
0

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk Vatandaşı olmak.

- 657 sayılı  devlet  Memurları Kanunu nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

- 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden , belirtilen en az puanı almış olmak.

- Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar , zimmet , irtikâp , rüşvet , hırsızlık , dolandırıcılık , sahtecilik , güveni kötüye kullanma , hileli iflas , ihaleye fesat karıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma , suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- 657  devlet  Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Herhangi bir kamu ...

Haberin devamını okumak için TIKLAYINIZ


Paylas
Yorum Yaz
2 + 3 =