Tebligatta elektronik dönem

Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin aralarında kamu kurumlarının , noterlerin , avukatların , bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları  elektronik  ortamda göndermesi zorunlu hale gelecek. Konuyla ilg

haber7
0

Aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin , tebligatları belirlenen gerçek ve tüzel kişilere  elektronik  ortamda göndermeleri zorunlu olacak. 

"Elektronik Tebligat Yönetmeliği" Resmi Gazete nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik , Tebligat Kanunu uyarınca aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak  elektronik  tebligata ilişkin hususları içeriyor.

Yönetmeliğe göre , tebligatlar aralarında bakanlıkların , mahalli idarelerin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına , kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları , müessese ve işletmelerine , sermayesinin yüzde 50 sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara  elektronik  yola yapılacak.

Tebligatların , kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarına , Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerine , noterlere , baro levhasına yazılı avukatlara , sicile kayıtlı arabuluculara , bilirkişilere , idareleri , kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde 50 sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları , adli ve idari yargı mercileri , icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birimlere de  elektronik  ortamda yapılması zorunlu olacak.

Bunların dışında ...

Haberin devamını okumak için TIKLAYINIZ


Paylas
Yorum Yaz
1 + 5 =