Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulan Türkiye  tanıtım  Grubu (TTG) , ihracatın geliştirilmesi ve Türk  malı  algısıyla ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi için faaliyet gösterecek. Türkiye  tanıtım  Grubu’n

milliyet
0

EKONOMİ SERVİSİ

TTG’nin organlarından Danışma Kurulu; Sektörler Konseyi başkan ve üyeleriyle ekonomi bakanlığı İhracat Genel Müdürü , Anlaşmalar Genel Müdürü , Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü ile Serbest Bölgeler , Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü’nden oluşacak. Danışma Kurulunun başkanlığını TİM Başkanı yürütecek.

Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe , faaliyetler ve icra planını Bakanlığa sunmak üzere karara bağlayacak , TTG’nin amaçlarının yerine getirilmesine yönelik politika ve stratejileri belirleyerek Bakanlığa sunacak , yıllık faaliyet raporunu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen etki analizi raporunu Bakanlığa iletecek.

Yönetim Kurulu ise TİM Başkanı , Danışma Kurulu üyeleri arasından Bakanlıkça belirlenen 3 üye , TİM’in teklifi ve Bakanlık onayıyla belirlenen TTG’nin faaliyet alanına giren konularda uzman 3 üye ve Bakanlıkça belirlenen bir Bakanlık temsilcisinden ...

Haberin devamını okumak için TIKLAYINIZ


Paylas
Yorum Yaz
3 + 3 =