Emlak Vergi mükellefleri için yeni kolaylık

 Emlak  Vergisi Kanunu Genel Tebliği Taslağı na göre ,  Emlak  vergisi mükelleflerinden  Emlak  vergisi bildirimleri dışında bir belge talep edilmeyecek.

haber7
0

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ,  Emlak  vergisi işlemlerine yönelik olarak  Emlak  Vergisi Kanunu Genel Tebliği Taslağı hazırladı. Taslağa göre  Emlak  vergisi mükelleflerinden  Emlak  vergisi bildirimleri dışında bir belge talep edilmeyecek. Belediyeler  Emlak  vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapacak. İndirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanarak ,  Vergi  ödemeyecek olan özürlülerin , sağlık kurulu raporu fotokopisini her yıl yeniden vermesi gerekmeyecek. Belgenin bir defa verilmesi durumunda bu belgeler , indirimli bina vergisi oranının uygulanması için gerekli şartların taşınması halinde takip eden yıllarda da geçerli olacak.

GİB’in internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda ,  Emlak  Vergisi İşlemlerine Yönelik Olarak 57 Seri No’lu  Emlak  Vergisi Kanunu Genel Tebliği Taslağı hazırlandığını bildirdi. Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığın çalışmalarını devam ettirdiğine dikkat çekilen açıklamada , mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi , değiştirilmesi veya katkıda bulunulmasıyla ilgili görüş ve önerilerin iletilmesi istendi.

 Maliye Bakanlığı’na intikal eden olaylardan ,  Emlak  vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden  Emlak  vergisi bildirimleri dışında başkaca belge talep edildiği , özürlülere ait indirimli bina vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasında sağlık kurulu raporunun aslının verilmesinde zorlukların yaşandığı , ayrıca sağlık kurulu raporlarının her yıl yeniden istenildiği anlaşılmış olup , bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulduğuna dikkat çekilen Tebliğ Taslağı’nda ,  Emlak  vergisi mükelleflerinden  Emlak  vergisi bildirimi dışında tapu sureti , kimlik fotokopisi ,  Vergi  kimlik numarasını gösteren belge , elektrik ve su abone belgesi , yapı kullanma izin belgesi , metrekare cetveli veya başkaca bir talep edilmeyeceği ifade edildi. Taslağa göre Belediyelerce ,  Emlak  vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekecek. Bu bağlamda belediyelerce , mükelleflere ait kimlik bilgileri , İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden , tapu kayıtları Tapu ve Kadastro Kayıt Bilgi Sistemi’nden alınabilecek. Ayrıca , mükelleflerin şehit , gazi , dul , yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgilerin ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan elektronik ortamda sağlanması mümkün olacak.

-GEREK DUYULURSA , BİLDİRİME KONU BİNALARDA YOKLAMA VE TESPİT YAPILACAK-

Belediyeler  Emlak  vergisi işlemlerinde öncelikle başta imar birimleri olmak üzere  Emlak  vergisine konu binalara ilişkin kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacak ve gerek duyulması halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla bildirime konu binalarda yoklama ve tespit yapacak.

-ÖZÜRLÜLER , ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTI KONTROL EDİLEREK , SIFIR VERGİ ORANI UYGULAMASINDAN YARARLANDIRILACAK-

Bakanlar Kurulu Kararı’yla özürlülerin Türkiye sınırları içinde muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılanlar hariç olmak üzere brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu meskene ait bina vergisi oranı 2006 yılı için sıfıra indirildiğinin anımsatıldığı Tebliğ Taslağı’nda , daha sonra söz konusu sıfır  Emlak  vergisi uygulamasının 2007 ve takip eden yıllar için uygulanmasının da yine bir Bakanlar Kurulu kararıyla hayata geçirildiği kaydedildi.

Özürlülerin indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerektiğine dikkat çekilen Taslak’ta , “Ancak , özürlü kimlik kartı sahibi mükelleflerin özürlü kimlik kartlarını , belediyede ilgili görevliye göstermeleri durumunda görevli kişi tarafından Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu’nun özürlü kimlik kartı kontrol edilerek indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırılacaktır. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir” denildi.

-SAĞLIK KURULU RAPORU FOTOKOPİSİNİN HER YIL VERİLMESİ GEREKMEYECEK-

Özürlü kimlik kartı sahibi olmayan mükelleflerin ise , sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz etmek suretiyle dilekçe ve Bildirim Formu ekine raporun fotokopisini ekleyerek indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmaları mümkün olacağı vurgulandı. Taslağa göre sağlık kurulu raporu fotokopisinin her yıl yeniden verilmesi gerekmeyip bir defa verilmesi durumunda bu belgeler , indirimli bina vergisi oranının uygulanması için gerekli şartların taşınması halinde takip eden yıllarda da geçerli olacak.

(ANKA)

Etiketler:  Emlak  vergisi kanunu


Paylas
Yorum Yaz
2 + 2 =