TSK dan yargıya  türban fişleri

haberturk
0

Zülfikar Ali Aydın / AHT

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 11 yıl önce , Ergenekon Örgütü Şeması’nda yönetici olduğu iddiasıyla yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanı Rasim Betir’in emriyle 4 subay ile eşlerini , irticai bağlantıları olup olmadığı yönünde araştırıp fişlediği ortaya çıktı. Halen Ergenekon sanığı olan Atilla Uğur da hazırladığı rapora subay eşlerinin ‘türbanlı’ olmadığını gösteren fotoğrafları ekleyerek Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderdi. Fişleme belgesi , Ergenekon Davası dosyasına girdi. İkinci Ergenekon Davası’nın tutuklu sanığı dönemin Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Atilla Uğur’un talebiyle ortaya çıkan fişleme belgesi ,mahkemeye Genelkurmay AdliMüşaviri HakimAlbay Gazi Koçer tarafından ulaştırıldı. Ancak gerekçesi açıklanmadı. Ergenekon dosyasına giren fişleme belgelerine göre , Betir , İstihbarat Grup Komutanlığı’na bazı subaylar ve eşleri hakkında istihbarat çalışması yapılması emrini verdi. Betir’in emriyle , yapılması belirtilen çalışmada , 4 subay ve eşleri hakkında “İrticai faaliyetler ile bu yönde çalışan kişi ve kurumlarla irtibatlarının olup olmadığının” tespit edilmesi istendi. Betir’in verdiği bu emri , yine dönemin Jandarma İstihbarat Başkanı Kurmay Kıdemli AlbayM. Tayfun Yıldız , Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı’na şu yazıyla bildirdi: “Türban ve/veya tesettür kıyafeti kullanıp kullanmadığının (son durumunu gösteren fotoğraf elde edilecek) , tutumve davranışları ile irticai görüş ve düşüncede olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasını ve elde edilecek bilgi ve belgelerin 30 Nisan 1999 tarihine kadar gönderilmesini rica ederim.” Belgenin ekinde ise hakkında istihbarat yapılacak personelin açık kimliği , görev yerleri ile eşlerinin adresleri yer aldı.

İSTİHBARATI ATİLLA UĞUR YAPTI
Emir yazısıyla araştırma yapan , halen Ergenekon sanığı olan dönemin Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Atilla Uğur , 26 Mart-27 Nisan 1999 tarihleri arasında yaptığı araştırmanın sonucunu Jandarma İstihbarat Başkanlığı’na gönderdi. Raporda subay ve eşlerinin isimleri tek tek yazılarak , “Personel eşinin irticai faaliyetler ile kişi ve kurumlarla herhangi bir ilgisinin olmadığı , türban ve/veya tesettür kıyafetini kullanmadığı belirlenmiş olup , son halini gösterir çekilmiş fotoğrafı EK-3’tedir” denildi. Raporda subay eşlerine ait 5 adet fotoğraf yer aldı. Geçtiğimiz günlerdemahkemeye gönderilen 11 yıllık belgede subay ve eşlerinin isim , adres ile görev yerlerinin yer aldığı bilgilerin kapalı olduğu görüldü.


Paylas
Yorum Yaz
3 + 9 =