Kullanıcı Adı: Şifre:
Son Dakika Haberleri
Valilikten Haberleri Valilikten Haber Valilikten Son Dakika Haberleri
  
 Lice'ye ba?l? Yolat? Ky'ndeki PKK mezarl???na dikilen heykelle ile ilgili Diyarbak?r Valili?i taraf?ndan su ...
haber7 3 Gün Önce 20:10:03
 Sanat? Murat G?ebakan'?n cenaze trenine ili?kin Szc gazetesinin iddias?n? Adana Valili?i yalanlad?.
haber7 14 Gün Önce 15:22:05
 Hakkari Valili?i, kentte 4 gndr sren olaylarla ilgili 6 ki?inin gzalt?na al?nd???n? bildirdi. Operasyonlarda 2 ...
milliyet 30 Gün Önce 13:18:01
 Diyarbak?r Valili?i, kentteki dini mekanlar?n tan?t?m? iin ilahili bir klip haz?rlad?.
haber7 2014-07-08 22:42:02
 Diyarbak?r Valili?i, kentteki dini mekanlar?n tan?t?m? iin ilahili bir klip haz?rlad?.
ntv 2014-07-08 21:26:01
 TA?IDI?I 1.5 ton alt?nla geen y?l Gana?dan kalkarak Atatrk Havaliman??na ini? yapan ve evrak eksikli?i nedeniyle 17 ...
hurriyet 2014-07-04 01:05:02
 Okmeydan?nda cemevinde kat?ld??? bir cenazede polisin at??? ate?le ba??ndan vurularak len U?ur Kurt ile ilgili ...
milliyet 2014-06-12 01:33:02
 Mezuniyet balolar?na getirilen k?s?tlama do?ru mu?
haberturk 2014-06-10 08:53:03
 ?zmir'de, on ya??nda bir ocu?un gzalt?na al?nd??? iddialar?na ili?kin ?zmir Valili?i yaz?l? bas?n a?klamas? yapt?. ...
haber7 2014-05-19 14:46:10
 ?stanbul Valili?i, "STK'lar?n Taksim Meydan?'ndan sarf?nazar etmeleri arzu edilmektedir" ?eklinde bir a?klama yapt?.
haber7 2014-04-30 08:26:03
 ANTALYA'da seim gecesi Avrupa Birli?i Bakan? ve Ba?mzakereci Mevlt avu?o?lu'nun, il emniyet mdr yard?mc?s?yla ...
milliyet 2014-04-02 17:54:12
 Hatay Valili?i, Gezi olaylar?nda hayat?n? kaybeden Berkin Elvan iin yap?lan protesto gsterilerinde silah ...
haber7 2014-03-13 11:39:12
 Trabzon Valisi Abdil Celil z, Trabzonspor-Fenerbahe ma?yla ilgili bir dizi tedbirler al?naca??n? belirtt.
milliyet 2014-03-04 16:52:01
 Bal?kesir Valili?i; uyu?turucu, cinsel istismar, mstehcenlik, fuhu?, ?iddet, kumar benzeri kt al??kanl?klar? te?vik ...
milliyet 2014-01-05 02:35:02
 Siirt Valisi Ahmet Ayd?n, Eruh ilesinde dzenlenen 'Anadolu Leopar Projesi' kapsam?nda dzenlenen konferansta canl? ...
haber7 2013-12-27 11:10:05
 Bingl Valili?ince, bomba ykl arac?n yakalanmas?na ili?kin, aralarda yap?lan aramada 7 adet mutfak tp ierisinde ...
haber7 2013-09-03 10:48:45
 4 ki?i gzalt?na al?nd?
haberturk 2013-09-03 10:55:02
 Koruma talep etti mi?
haberturk 2013-08-29 16:59:01
 ?stanbul Valisi Hseyin Avni Mutlu, "Pazartesi gnk duru?maya seyirci al?nmayacak. Salona al?nmayaca?? iin ...
haber7 2013-08-02 15:45:59
 ESK??EH?R Valili?i, Gezi Park? eylemlerine kat?lan gstericilere mdahale iin polislerden ?Balyoz timi? ad? ...
hurriyet 2013-07-24 17:07:01
 ?zmir Valili?i, bugn ba?layan ve yar?n ak?am etkisini kaybedece?i tahmin edilen f?rt?nan?n neden olabilece?i ...
haber7 2013-07-17 14:54:31
 Diyarbak?r Valili?i, bas?nda Lice ve Hazro kylerine dzenlenen operasyonun, korucu kylerine ynelik oldu?u ?eklinde ...
haber7 2013-07-12 20:25:14
 Hakkari ?l Genel Meclisi'nin tabelalardaki Trke ky isimlerinin Krte olarak de?i?tirilmesi ve 'x', 'w' ve 'q' ...
haber7 2013-07-11 12:33:39
 Diyarbak?r Valili?i, baz? yaz?l? bas?n organlar?nda "karakol manzaral? uyu?turucu tarlalar?" ba?l?kl? haber zerine ...
haber7 2013-07-10 18:45:57
 Diyarbak?r Valili?i, birli?inden izine giderken ka?r?lan ve dn ak?am saatlerinde serbest b?rak?lan uzman avu?la ...
haber7 2013-07-02 11:04:40
 Mardin Valili?i, Midyat ilesinde 14 ya??ndaki bir erkek ocu?una kald??? yurttaki grevli taraf?ndan tecavz edildi?i ...
haber7 2013-06-28 15:23:13
 ?stanbul Valili?i'nden Taksim'deki eylemlerle ilgili a?klama geldi.
haber7 2013-06-17 14:05:11
 ?stanbul Valili?i'nden Taksim'deki eylemlerle ilgili a?kalama geldi.
haber7 2013-06-17 14:05:11
 ?stanbul Valili?i, bu ak?am yap?lan Gezi Park? mdahalesinde 29 ki?inin hafif yaraland???n? bildirdi.
haber7 2013-06-15 23:25:08
 ?zmir Valili?i, Taksim Gezi Park? protestolar?na kat?lanlara mdahale eden sivil giysili eli sopal? ki?iler iin ...
haber7 2013-06-04 21:40:52
 Valilik CHP'nin Gezi Park? eylemlerine destek amac?yla Taksim'de dzenleyece?i yry?e izin verdi.
haber7 2013-06-01 15:23:42
 ?stanbul Valili?i, Taksim ve civar?nda vukubulan gsteriler sonucunda biri beyin travmas? geirmi? 14 yurtta??n ...
hurriyet 2013-06-01 14:48:01
 Diyarbak?r'?n Bismil ilesinde bir okul bahesinde meydana gelen kavgada polislerin bir vatanda?? darp etti?i ...
haber7 2013-04-05 15:15:17
 S??RT Valili?i, Siirt Belediye Meclisi taraf?ndan al?nan karar gere?i, belediye bnyesinde kurulacak olan Halk ...
hurriyet 2013-04-04 15:00:01
 Ankara Valili?i, pazar gn yap?lacak olan YGS iin nlemler ald?
haberturk 2013-03-19 08:30:02
 Siirt Valili?i, cinnet getiren bir askerin 3 arkada??n? ?ehit ederek kendisini yaralad???n? bildirdi.
haber7 2013-02-05 18:24:55
 Ankara'daki canl? bomba sald?r?s?nda ?ok detay...
haberturk 2013-02-02 10:27:02
 Hmeyra PARDEL?/ERZURUM, (DHA) Baz? bas?n ve yay?n organlar?nda Dnya turunda ...
milliyet 2013-01-10 16:55:01
 Hmeyra PARDEL?/ERZURUM, (DHA) Baz? bas?n ve yay?n organlar?nda Dnya turunda ...
milliyet 2013-01-10 16:25:01
 Bu ilde ya?ayanlar dikkat! Okullar 1 gn tatil edildi
haberturk 2012-12-10 07:39:02