6411 sayılı kanunla getirilen ceza infaz şekli

 6411   sayılı   kanun  yürürlüğe girdiğinde yorumda bulunmuş ve kısa zamanda uygulamanın netlik kazanacağını söylemiştik.

haber7
0

Hapis cezası alanların ve alma ihtimali bulunanların ,  6411   sayılı  Kanunu lehine yorumlamaya çalıştığı ve bazı hatalı sonuçlara ulaşabildiği görülmektedir. Kanunları , lafzına , yani metnine bağlı kalarak anlayıp uygulamak gerekir. Aşağıda ,  6411   sayılı  Kanunun iki maddesinin uygulanması ile ilgili net cevaplar vermeye çalıştık.

1.  6411   sayılı  Kanunun 4. maddesi ile öngörülen erteleme , daimi bir  infaz  ertelemesi veya denetimli serbestlikle bırakılma veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması değildir. Bu hüküm , 5275  sayılı   ceza  İnfaz Kanunu nun 17. maddesinde düzenlenen "hükümlünün istemi ile ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından infazın geçici olarak ertelenmesi" müessesesine hakkında değişiklik öngörmektedir. Buna göre , kasten işlenen suçlarda üç yıl , taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı , davet üzerine gelen hükümlünün istemi ile ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından ertelenebilecektir. Cezanın infazının geçici olarak ertelenmesi , toplamda bir yılı geçmemek üzere en fazla iki defa yapılabilecektir.

Geçici erteleme; terör suçları , örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar , tekrar suç işleyenlere özgü  infaz  rejimini uygulanmasına karar verilenler ve daha önceden disiplin veya tazyik (zorlama) hapsine mahkum olanlar hakkında uygulanmayacaktır. Böylece  kanun  koyucu , bazı suçların failleri ve özel durumlar bakımından bu hükmün uygulanmasını engellemiştir.

Belirtmeliyiz ki; bu ertelemenin devam eden soruşturma ve davalarla , koşullu salıverilme veya hapis cezalarının cezaevinde çekilecek süreleri ya da denetimli serbestlikle hiçbir ilgisi yoktur.

2.  6411   sayılı  Kanunun 13. maddesi , 5275  sayılı   ceza  İnfaz Kanunu na 6291  sayılı  ...

Haberin devamını okumak için TIKLAYINIZ


Paylas
Yorum Yaz
2 + 4 =