Kullanıcı Adı: Şifre:
Son Dakika Haberleri
gercüş Son Dakika Haberleri
  
 AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Gercü? ilçesini ziyaret ederek, vatanda?larla ...
haber7 9 Gün Önce 18:04:03
 SELMAN TÜR / MUHYEDD?N BEYCA - Batman'?n Gercü? ilçesinde 20 y?l önce terör ...
haber7 9 Gün Önce 11:22:03
 Batman'?n Gercü? ilçesinde minibüsle kamyonetin çarp??mas? sonucu 4 ki?i yaraland?.
haber7 21 Gün Önce 22:04:02
 AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, seçim çal??malar? kapsam?nda Gercü? ...
haber7 2015-06-06 16:54:04
 Hasankeyf ilçesinde akrebin soktu?u ki?i hastaneye kald?r?ld?.
haber7 2015-06-01 16:54:02
 Batman'da Gercü?'te tarlas?n? sulamak için sondaj yapan çiftçi, su yerine petrol ...
haber7 2015-05-22 17:40:02
 Gercü? Halk E?itim Merkezi Müdürlü?ü, yetim aileleri yarar?na 2014-2015 e?itim ve ...
haber7 2015-05-22 17:06:02
 Gercü? ilçesinde "Kur'an ve Sünnette Birlikte Ya?ama Kurallar?" konulu konferans ...
haber7 2015-05-22 17:02:02
 Saadet Partisi Milletvekili adaylar?, seçim çal??malar?n? merkezden ilçelere kayd?rd?.
haber7 2015-05-22 16:06:02
 Dicle Kalk?nma Ajans?'n?n (D?KA) "2015 Y?l? Meyvecili?in Geli?tirilmesi Ortak Mali Destek Program?" ...
haber7 2015-05-14 17:02:01
 Gercü? Ziraat Odas? ve GAP TEYAP'?n çiftçi örgütleri merkezli ço?ulcu yay?m ...
haber7 2015-05-13 17:02:02
 Gercü? ilçesine ba?l? Akyar köyünde yap?m? tamamlanan köy odas? ve taziye evi hizmete ...
haber7 2015-05-13 16:50:01
 Gercü? ?lçe Jandarma Komutanl???, Karayollar? Güvenli?i ve Trafik Haftas? dolay?s?yla ...
haber7 2015-05-13 15:54:03
 Harabeye dnen evlerini onaramayan ift ma?araya s???nd?
haberturk 2015-05-12 12:49:01
 Gercü? Emniyet Amirli?ince uçurtma ?enli?i düzenlendi.
haber7 2015-05-11 12:32:02
 Gercü? ilçesinde zihinsel engelli Yusuf Ertekin'den dünden beri haber al?nam?yor.
haber7 2015-05-07 15:38:02
 Gercü?'te meydana gelen trafik kazas?nda 1 ki?i yaraland?.
haber7 2015-04-20 16:32:05
 Türk K?z?lay? taraf?ndan ülke insan?n?n kan ve kan bile?enleri ihtiyac?n? tamamen gönüllü, ...
haber7 2015-04-10 17:54:04
 Gercü? ilçesinde Türk Polis Te?kilat?'n?n kurulu?unun 170'inci y?l dönümü ...
haber7 2015-04-09 21:46:03
 Gercü?'te Hasene Sosyal Yard?mla?ma Derne?i Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ömer Soyleyeno?lu ö?rencilere ...
haber7 2015-04-06 18:22:03
 Gercü?'te okul öncesi e?itime fark?ndal?k yaratmak için ö?renci ve ö?retmenler ...
haber7 2015-04-03 17:56:03
 Gercü?'te, GAP Tar?msal E?itim ve Yay?m Projesi (GAP TEYAP) mühendisleri ba? budama e?itimi verdi.
haber7 2015-03-30 15:26:03
 Gercü? Devlet Hastanesi'nde vakum cihaz?yla ameliyat yap?lmaya ba?land?.
haber7 2015-03-27 17:44:03
 Gercü? G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Müdürlü?ü, 75 çiftçiye yüzde 70 hibe ...
haber7 2015-03-24 14:52:03
 Gercü?'te meydana gelen trafik kazas?nda 2 ki?i yaraland?.
haber7 2015-03-24 14:40:11
 Gercü? ilçesinde, bisikletten dü?en 8 ya??ndaki çocuk a??r yaraland?.
haber7 2015-03-19 21:52:03
 Batman'da 16 ya??ndaki çocuktan bir ayd?r haber al?nam?yor.
haber7 2015-03-18 22:10:02
 Gercü? ilçesine erken gelen baharla badem a?açlar? çiçek açt?.
haber7 2015-03-09 15:02:03
 Gercü?'te evinin balkonundan dü?en kad?n yaraland?.
haber7 2015-03-09 14:56:03
 Gercü? ilçesinde otomobilin ?arampole yuvarlanmas? sonucunda 6 ki?i yaraland?.
haber7 2015-03-05 16:38:04
 Gercü? ilçesinde kad?na yönelik ?iddet konulu bilgilendirme toplant?s? düzenlendi.
haber7 2015-03-04 20:24:02
 Gercü? Devlet Hastanesi yeni al?nan cihazlarla ameliyatlar k?sa sürede tamamlan?yor.
haber7 2015-03-02 15:14:03
 Gercü? ilçesine ba?l? Yak?tl? köyünde yap?m? tamamlanan 3 katl? köy odas? ile taziye evi ...
haber7 2015-02-26 17:34:04
 Gercü? ilçesinde bir evde 8 el bombas?, av tüfe?i, bomba atar mühimmat?, bin 452 fi?ek ve 108 ...
haber7 2015-02-26 14:20:03
 Güneydo?u Anadolu Bölgesi'nde geçen yaz mevsiminde ya?anan kurakl?k ve k???n ya?anan don ...
haber7 2015-02-24 15:12:04
 Gercü? ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 ki?i yaraland?.
haber7 2015-02-20 17:00:04
 Siirt ve Batman'da etkili olan kar nedeniyle 50 köy yolu ula??ma kapand?
haber7 2015-02-20 14:02:10
 Batman’?n Gercü? ilçesinde Kaymakaml?k taraf?ndan, Çok Amaçl? Toplum Merkezi ...
haber7 2015-02-03 20:08:02
 Batman'?n Gerc? ?lesi'ndeki Cumhuriyet ?lkokulu bahesinde bulunan Atatrk bst, kimli?i belirsiz ki?ilerin ...
haber7 2014-10-06 20:12:03
 Kurban Bayram? tatilinin ikinci gnnde meydana gelen kazalarda 24 ki?i ld, 87 ki?i yaraland?.
haber7 2014-10-04 15:52:02