Kullanıcı Adı: Şifre:
Son Dakika Haberleri
babadan Son Dakika Haberleri
  
 Uyu?turucu ba??ml?s? babas? taraf?ndan i?kence edilen 13 ya??ndaki k?z?n dram?n? bir avukat ek?iszlk'te kaleme ald?. ...
hurriyet 2015-06-05 10:11:01
haberturk 2015-06-04 16:46:01
haberturk 2015-05-23 14:55:01
 Erzincan da bir lisede baba ile o?lu tart???rken ortam? sakinle?tirmek için araya giren din ...
haber7 2015-05-19 14:54:02
 Erzincan da bir lisede baba ile o?lu tart???rken ortam? sakinle?tirmek iin araya giren din kltr ?retmeni dayak ...
milliyet 2015-05-19 14:16:01
 Vücutta ya? dokusunun a??r? miktarda bulunmas?yla ortaya ç?kan obezitenin, anne ve babas? fazla kilolu ...
haber7 2015-03-26 11:20:08
 Birçok sa?l?k problemini de beraberinde getiren obezitenin anne ve babas? fazla kilolu çocuklarda ...
haber7 2015-03-26 11:18:04
 Hasan M., 5 ya??na gelen o?lu iin soyba??n?n reddi davas? at?. Mahkeme DNA testi istedi. Sonular geldi: ocuk ne ...
milliyet 2015-03-25 07:32:02
 Tp de?il diye reddetti?i o?lu eski kar?s?ndan da ?kmad?!
haberturk 2015-03-25 02:43:02
 4,5 ay sonra cesedi bulunan Nehir Aslan'?n babas?, k?z?n?n bulundu?u yerde daha önceden su olmad???n? ...
haber7 2015-03-14 07:56:04
 Bahçelievler'de k?z?n? hastaneye götürmek isterken ç?kan park tart??mas? s?ras?nda ...
haber7 2015-03-12 15:08:08
 Bbrek yetmezli?i nedeniyle okuluna devam edemeyen 8 ya??ndaki Edanur Tosun, babas?n?n ba???lad??? bbrekle yeniden ...
milliyet 2015-03-02 02:01:01
 Osmaniye'de ya?ayan böbrek hastas? 18 ya??ndaki genç k?za, Gaziantep'te yap?lan ba?ar?l? ...
haber7 2015-02-27 17:28:03
 fkeli baba, ikinci eylem sonunda gzalt?na al?nd?
haberturk 2015-02-18 18:25:02
 O?lu I??D taraf?ndan infaz edilen Irakl? baba intihar sald?r?s? dzenledi. Irakl? baba ldrlmeden nce 7 I??D ...
milliyet 2015-02-03 16:59:01
 Adana'da kendisini 7 kez polise ?ikayet etti?i k?z? 17 ya??ndaki P.Y.'yi 8 yerinden b?aklayarak yaralayan 55 ...
haberturk 2015-01-22 13:31:02
 Antalya'da babas? Mehmet Özyurt'un ba???lad??? böbrekle ya?ama tutunan Hüseyin Özyurt, ...
haber7 2015-01-15 13:48:04
 Gaziantepte bbrek hastas? Bulut Tanr?vere babas?n?n bbre?i nakledildi. Tanr?ver ?yile?ince memlekette baklava ...
milliyet 2014-12-30 01:15:01
 TFF Ba?kan? Y?ld?r?m Demirren, k?z? Yelda Demirren'e 200 bin Euro de?erinde Maserati marka otomobil hediye etti.
hurriyet 2014-12-29 17:05:02
 Gnde ortalama 140 bin yolcunun gei? yapt??? ?stanbul Atatrk Havaliman?nda grev yapan bagaj ta??y?c?lar? (porter) ...
haberturk 2014-12-23 09:40:07
 Bursa'da bir ki?i, sosyal payla??m sitelerinde erkeklerle yaz??t??? gerekçesiyle üvey k?z?n? ...
haber7 2014-11-30 17:08:10
 Adana'da o?lu 31 ya??ndaki Gkhan Kk' av tfe?i ile ba??ndan vurarak ldren 54 ya??ndaki Mustafa Kk'e 'Yak?n ...
haberturk 2014-11-27 11:40:11
 Karaman'?n Ermenek ilesindeki maden oca??nda hayat?n? kaybeden i?ilerden Tezcan Gke'nin babas? Recep Gke, lastik ...
haberturk 2014-11-21 16:04:03
 ocuklar?n? ndist olarak yeti?tirmekle sulad??? Alman e?ini, ?imdi de 7 ya??ndaki k?z?na cinsel istismarda bulundu?u ...
haberturk 2014-11-12 16:28:03
 Kanepeden d?erek ya?am?n? yitiren 2 ya??ndaki Meryem ailesini yasa bo?du. Cenazeyi teslimalan Suriyeli baba ...
milliyet 2014-11-09 01:06:02
 Adana'da sat?n ald?klar? lks otomobilin devir i?lemleri iin notere giden iki karde?, dz yolda a??r? h?z nedeniyle ...
milliyet 2014-11-05 18:24:02
 Kar?s? ile k?z?n? sat?rla ldren baba, as?l hedefinin byk k?z? oldu?unu syledi ve ekledi: "E?er onu ldrseydim, ...
milliyet 2014-10-30 11:33:01
 Bursada, grlt yznden ?kan kavgada nc ocu?unu da kaybeden baba, o?lunun organlar?n? ba???lad?.
haber7 2014-09-09 18:40:05
 Fransa?da e?inden bo?and?ktan sonra 18 ayl?k k?z?n? ka?rarak Suriye?ye cihat?lar?n saflar?na kat?lmaya giden baba ...
hurriyet 2014-09-03 15:09:03
 Kahramanmara?'?n Elbistan ilesinde erkek arkada?? ile birlikte ldrlen 17 ya??ndaki Ebru Demirin ?stanbulda k?z ...
milliyet 2014-09-01 12:47:01
 Kahramanmara?ta erkek arkada?? ile birlikte ldrlen 17 ya??ndaki Ebru Demirin ?stanbulda k?z yeti?tirme yurdunda ...
haber7 2014-09-01 11:20:12
 Kahramanmara??n Elbistan ilesinde erkek arkada?? ile birlikte ldrlen 17 ya??ndaki Ebru Demirin ?stanbulda k?z ...
milliyet 2014-09-01 10:16:01
 4 y?ld?r karaci?er nakli olmay? bekleyen 24 ya??ndaki Glin ama, babas? kendi karaci?erinden bir para verecek.
haber7 2014-07-30 15:42:02
 Kurtu vuran polisin polis babas? da olay yerindeymi?. Ate? edince o?lunu azarlayan baban?n al??t??? Ka??thane ...
milliyet 2014-07-25 01:04:02
 Alt? haftal?kken kaybetti?i bebe?inin bir foto?raf?n? isteyen ac?l? babaya internet kullan?c?lar?ndan yard?m geldi.
milliyet 2014-07-18 01:22:02
 Anneler gn kutlamalar? kadar popler olmasa da 95 y?ld?r kutlanmaya devam eden babalar gn yar?n da tm dnyada ...
haber7 2014-06-14 13:20:02
 "Kar?m, k?z?m? ?plak partiye gtrd"
haberturk 2014-06-04 06:00:02
 SKDAR Belediyesi Vak?flar Genel Mdrl??nden ayl?k 21 bin TL?yi kiralad??? Kuzguncuk Bostan??ndaki a?alar? ...
hurriyet 2014-04-25 18:01:02
 Sosyal Gvenlik Kurumu?nun yeni ynetmeli?i Ye?il Kart?ta miras dnemini ba?lat?yor.
hurriyet 2014-04-19 01:21:05
 "Herkesi ?ehit sayd?n?z, benim o?lum ?ehit say?lm?yor"
haberturk 2014-03-18 13:37:58